• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Likuma atrunas princips

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019 Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

Lejupielādēt

16.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2009 Likuma atrunas princips

Lejupielādēt