• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmitā nodaļa. TIESĪBA PRASĪT LIETAS PARĀDĪŠANU (2393.–2400.pants)

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2017 Civillikuma 1508. un 1509.panta piemērošana

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-753/1999 Reklāma nedrīkst aizskart cilveka cieņu, un par Radio un televīzijas likumam neatbilstošas reklāmas izplatīšanu atbild gan reklamas devējs, gan raidorganizācija

Lejupielādēt