• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-693/2021 Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetences robežas strīdu risināšanā starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-68/2021 Patēriņu kredīta devēju tiesību cedēšanas ierobežošanas pieļaujamība

Lejupielādēt