• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Aktuālā darba kārtība

                                   

Laiks: 2022. gada 21.janvāris

Vieta: Augstākā tiesa, zoom platformā

Aicinātās personas: ģenerālprokurors un tieslietu ministrs

 

DARBA KĀRTĪBA

09:30 – 09:35

Organizatoriskie jautājumi, sēdes atklāšana

      Aigars Strupišs,

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

09:35 – 09:55

Ziņojums par Civillietu departamenta darbu un tā apspriešana

 

Normunds Salenieks,

Civillietu departamenta priekšsēdētājs

09:55 - 10:15 

Ziņojums par Krimināllietu departamenta darbu un tā apspriešana

Anita Poļakova,

Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja

10:15 - 10:35

Ziņojums par Administratīvo lietu departamenta darbu un tā apspriešana

Veronika Krūmiņa,

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

10:35 - 10:45

Ziņojums par Disciplinārtiesas darbu un tā apspriešana

Ināra Garda,

Disciplinārtiesas priekšsēdētāja

10:45 - 11:00

Ziņojums par Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu un tā apspriešana

Anita Zikmane,

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja

11:00 - 11:20

Pārtraukums

 

11:20 - 11:40

Ziņojums par Administrācijas darbu un tā apspriešana

Sandra Lapiņa,

Administrācijas vadītāja

11:40 - 11:55

Aicināto personu uzstāšanās

Ģenerālprokurors

Tieslietu ministrs

11:55 - 12:15

Kopsavilkums par Augstākās tiesas darbu 2021.gadā un uzdevumiem 2022.gadā

Aigars Strupišs,

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

12:15 - 12:25

Augstākās tiesas plēnuma reglamenta 30.punkta grozīšana

 

12:25 

Sēdes noslēgums

 

Aigars Strupišs,

Augstākās tiesas priekšsēdētājs