• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā nodaļa. LĪGUMISKĀ MANTOŠANA (639.–654.pants)

25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2009 Par mantojuma līguma sekām

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-50/1996 Par mantojuma līguma spēku un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt