• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

49.nodaļa. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos (539.-543.pants)

14.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-583/2021 Krimināllikuma Sevišķās daļas panta sankcijā neparedzēta papildsoda – tiesību ierobežošana – piespriešanas ierobežojums vienošanās procesā

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-263/2021 Tiesas tiesības precizēt vienošanās protokolā paredzēto soda mēru, piemērojot Krimināllikuma 51.pantu

Lejupielādēt

27.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-90/2021 Tiesas spriedums vienošanās procesā, ar kuru apstiprināta gan vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan vienošanās ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu

Lejupielādēt

17.12.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2020 Pienācīga nepaziņošana apsūdzētajam par lietas iztiesāšanas laiku un vietu vienošanās procesa kārtībā iesniegtā krimināllietā kā būtisks pārkāpums Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

20.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2020 Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana, ja apsūdzētais turpina izciest sodu pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020 Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

Lejupielādēt

26.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-748/2019 Vienošanās protokolā paredzētā soda precizēšanas apjoms

Lejupielādēt

16.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-705/2019 Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana

Lejupielādēt

22.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-554/2019 Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

Lejupielādēt

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-384/2019 Vienošanās pamatotības izvērtēšana tiesā daļā par sodu

Lejupielādēt

03.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-254/2019 Precizējumu apjoms vienošanās protokolā

Lejupielādēt

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2019 Tiesā iesniegta lūguma par atzīšanu par cietušo izlemšana, iztiesājot lietu par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2019 Tiesas kompetence pirmstiesas procesā noslēgtas vienošanās apstiprināšanā jautājumā par kaitējuma kompensāciju cietušajam, ja par to nebija panākta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2019 Tiesā iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums vienošanās procesā

Lejupielādēt

16.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2018 Tiesas kompetence vienošanās procesā nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai

Lejupielādēt

09.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-22/2018 Tiesneša kompetence soda veida vērtēšanā vienošanās procesā

Lejupielādēt

18.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2015 Spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu starp apsūdzēto un prokuroru, var lūgt atcelt pilnībā, nevis tikai daļā par sodu

Lejupielādēt

08.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2015 Tiesas sprieduma vienošanās procesā rezolutīvā daļa

Lejupielādēt

18.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2012 Lietas iztiesāšana vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no pirmstiesas procesā slēgtās vienošanās

Lejupielādēt

30.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-266/2011 Tiesas nolēmumi vienošanās procesā

Lejupielādēt

08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2010 Tiesas sprieduma saturs, ja pirmstiesas procesā slēgta vienošanās

Lejupielādēt

16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-676/2006 Tiesas rīcība lietās par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

Lejupielādēt

09.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/2006 Tiesas nolēmums vienošanās procesā

Lejupielādēt