• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

MEDICĪNAS UN ĀRSTNIECĪBAS TIESĪBAS

12.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2021 Lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda kā obligāts administratīvais akts

Lejupielādēt