• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pievienotās vērtības nodoklis

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2021 Samazinātās nodokļu likmes piemērošanas pieļaujamība attiecībā uz konkrētas kategorijas medicīnas precēm

Lejupielādēt

14.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2021 Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana preču piegādei Eiropas Savienībā

Lejupielādēt

12.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums ietā Nr. SKA-49/2021 Netiešo pierādījumu izmatošanas pieļaujamība priekšnodokļa atskaitīšanas lietās

Lejupielādēt

27.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-36/2021 Novērtējamie apstākļi, izskatot jautājumu par krāpniecību, ko soda ar administratīvā rakstura sankcijām; Nodokļu maksātāja ļaunprātīgas rīcības pierādīšana

Lejupielādēt

04.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2021 Tiesības atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem

Lejupielādēt