• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

57.nodaļa. KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS IEROSINĀŠANA UN LIETAS IZSKATĪŠANA KASĀCIJAS INSTANCĒ (464. – 472.1 pants)

21.07.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-925/2021 Jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-764/2021 Nekustamā īpašuma pārdošanas ekskluzīvs starpniecības darījums

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2021 Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti trešajā valstī noslēgtas laulības šķiršanai

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1328/2020 Civillikuma 1.panta piemērošana kopīpašuma dalīšanā

Lejupielādēt

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020 Tiesību negodprātīga izmantošana, iesniedzot blakus sūdzību

Lejupielādēt

13.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-893/2020 Regresa prasījums starptautiskās transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēmas (Zaļā karte) ietvaros

Lejupielādēt

04.06.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-765/2019 Fiduciāru un simulatīvu darījumu nošķiršana

Lejupielādēt

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019 Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

Lejupielādēt

09.02.2015. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-2034/2015 Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

Lejupielādēt

22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011 Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

11.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-444/1997 Par kasācijas instances kompetenci

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-319/1997 Par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas sakarā ar pārsūdzības termiņa nokavējumu

Lejupielādēt

14.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-116/1997 Par kasācijas sūdzības motivāciju, kas nepieļauj lietas izskatīšanu kasācijas kārtībā

Lejupielādēt

03.12.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-200/1996 Par kasācijas sūdzības priekšmetu

Lejupielādēt

26.09.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-148/1996 Par pamatu lietu izskatīt kasācijas instances tiesas sēdē

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-99/1996 Par kasācijas sūdzības saturu

Lejupielādēt

28.06.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-88/1996 Par kasācijas instances tiesas kompetenci

Lejupielādēt

04.03.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/1996 Par kasācijas sūdzības pamatojumiem, kas apspriežami, izskatot lietu kasācijas kārtībā

Lejupielādēt