• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Notāri

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2019 Bāriņtiesas un zvērināta notāra kompetenču nodalīšana jautājumā par aizgādnības nodibināšanu mantojumam

Lejupielādēt

10.07.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2015 Notariāta likuma 164.panta tulkojums

Lejupielādēt

14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1253/2014 Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

Lejupielādēt

13.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-278/2010 Zvērināta notāra domēna nosaukuma veidošana; zvērināta notāra amata izpilde personiski

Lejupielādēt

14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2006 Par analoģijas piemērošanas nepieciešamības un iespēju izvērtēšanu un par notiesājoša spriedumu kā pamatu notāra atcelšanai no amata, kā arī par Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 7.panta interpretāciju

Lejupielādēt