• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Latvijas un Ziemeļvalstu Augstāko tiesu darbinieku pieredzes apmaiņa

Augstākā tiesa 2022. gadā īsteno projektu “Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa starp Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākās tiesas darbiniekiem par efektīvu darba organizāciju”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Projektu finansē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā un Augstākā tiesa.

Projekta mērķi

  1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešu atbalsta personāla vizīšu organizēšana Ziemeļvalstīs kvalifikācijas paaugstināšanai un darba metožu harmonizēšanai, savstarpēji apmainoties ar informāciju un zināšanām par Augstāko tiesu atbalsta personāla darba organizāciju, galvenajiem pienākumiem un izglītības prasībām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiesnešu palīgu un zinātniski analītisko padomnieku kompetencei un pieredzei.

  2. Sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu Augstākajām tiesām un Latviju.

Projekta aktivitātes

Projekta laikā notiks trīs pieredzes apmaiņas vizītes:

  • 2022. gada augustā Somijas Augstākajā tiesā, Somijas Augstākajā Administratīvajā tiesā, Helsinku rajona tiesā un Helsinku apelācijas tiesā.

  • 2022. gada septembrī Dānijas Augstākajā tiesā un Dānijas Tiesu administrācijā.

  • 2022. gada novembrī Norvēģijas Augstākajā tiesā.

Projekta partneri

  • Projektu vada Latvijas Augstākā tiesa

  • Piedalās Dānijas Augstākā tiesa, Norvēģijas Augstākā tiesa, Somijas Augstākā tiesa.

Vairāk par projekta aktivitātēm

04.11.2022. Darbinieki gūst pieredzi Norvēģijas Augstākajā tiesā

23.09.2022. Darbinieki gūst pieredzi Dānijas tiesās

26.08.2022. Augstākās tiesas darbinieki gūst pieredzi Somijas tiesās