• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Samērīguma princips

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Iestādes lēmuma samērīguma pārbaude

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020 Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

Lejupielādēt

08.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2016 Samērīguma principa ievērošana, piemērojot Pornogrāfijas ierobežošanas likumu

Lejupielādēt

03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007 Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumam atņemt personai bezdarbnieka statusu bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas dēļ ir jābūt samērīgam

Lejupielādēt

24.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-183/2007 Administratīvā akta atcelšana nesamērīguma (samērīguma principa pārkāpuma) dēļ

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007 Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt

17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007 Samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt