• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XXI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību

01.02.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-189/2022 Papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – saskaitīšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

28.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-432/2021 Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītā nemateriālā zaudējuma atlīdzināšana

Lejupielādēt

20.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-202/2021 Mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs

Lejupielādēt

20.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-202/2021 Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdarījusi persona, vadot transportlīdzekli alkohola ietekmē un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums

Lejupielādēt

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-142/2021 Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 100.punkta pārkāpuma izvērtēšana, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 260.panta

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2021 Vainīgā apzināšanās, ka persona viņa rīcības rezultātā nostādīta dzīvībai bīstamā stāvoklī, kā Krimināllikuma 141.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses pazīme

Lejupielādēt

14.07.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-359/2020 Narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšana transportlīdzekļa vadītājam, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 262.panta pirmās daļas

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020 Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

Lejupielādēt

21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[N]/2020 Cēloņsakarības konstatēšana, kvalificējot noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 263.panta

Lejupielādēt

29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2019 Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

Lejupielādēt

21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-655/2016 Papildsoda – mantas konfiskācijas – piemērošana par nodarījumu, kas izdarīts laikā, kad šāds papildsods nebija paredzēts

Lejupielādēt

14.01.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2016 Transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām

Lejupielādēt

14.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2014 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana

Lejupielādēt

25.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-109/2013 Nelabojams sejas izķēmojums un tā konstatēšana

Lejupielādēt

28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-78/2011 Krimināllikuma 262.panta – transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē – pirmajā un otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu nošķiršana

Lejupielādēt

28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2011 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana kā aizliegums vadīt transportlīdzekli uz tiesas noteikto laiku

Lejupielādēt

28.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-616/2010 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas, ja tas vienlaikus satur arī Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzētās noziedzīgā nodarījuma pazīmes

Lejupielādēt

11.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2010 Krimināllikuma 260.pantā un 266.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu nošķiršana

Lejupielādēt

16.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2010 Krimināllikuma 262.panta noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšana

Lejupielādēt

06.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-601/2009 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 260.panta

Lejupielādēt

16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2009 Krimināllikuma 262.panta piemērošana

Lejupielādēt

12.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-161/2009 Izlīguma iespējamība noziedzīgos nodarījumos pret satiksmes drošību

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-586/2008 Kompensācijas par cietušajam radīto kaitējumu ceļu satiksmes negadījuma lietā

Lejupielādēt

25.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-570/2008 Kompensācijas par cietušajam pēc Krimināllikuma 260.panta radīto kaitējumu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

21.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-304/2008 Soda noteikšana par Krimināllikuma 260.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

16.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2008 Krimināllikuma 260.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma nošķiršana no Krimināllikuma 262.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma

Lejupielādēt

28.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-181/2008 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKK-1/2020) Cietušās personas tiesības prasīt morālā kaitējuma atlīdzināšanu par Krimināllikuma 260.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

19.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2007 Izlīgums kā kriminālprocesa izbeigšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

24.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2007 Kriminālprocesa izbeigšana izlīguma gadījumā

Lejupielādēt

02.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2007 Kaitējuma kompensācija par nemateriālajiem zaudējumiem personai, kura cietusi ceļu satiksmes negadījumā

Lejupielādēt

21.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2007 Noziedzīgs nodarījums ceļu satiksmē

Lejupielādēt

22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-193/2006 Nevar izbeigt kriminālprocesu uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 8.punkta pamata, ja krimināllieta pēc Krimināllikuma 260.panta 1.daļas ierosināta bez cietušās personas pieteikuma līdz 2005.gada 1.oktobrim

Lejupielādēt

24.01.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-26/2000 Notiesājoša sprieduma par pierādītu atzītas noziedzīgās darbības aprakstā nav jānorāda tādi Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuri nav bijuši cēloniskā sakarā ar izraisīto ceļu satiksmes negadījumu

Lejupielādēt