• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

14.12.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-644/2022

Informācija par patieso labuma guvēju ir obligāts priekšnoteikums apraides atļaujas saņemšanai un izmantošanai. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis tiesības uz apraides atļauju var iegūt un saglabāt tikai tad, ja ir zināms tā patiesais labuma guvējs, turklāt tas ir tāds, kas neapdraud būtiskas sabiedrības intereses. Tāpēc Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 21.panta trešās daļas 9.punktā ietvertā pienākuma neizpilde nav vērtējams kā pārkāpums, bet gan kā apraides atļaujas obligātā priekšnoteikuma neizpilde. Ja plašsaziņas līdzeklis nav iesniedzis Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei informāciju par patieso labuma guvēju, tai nav rīcības brīvības, lemjot par apraides atļaujas anulēšanu plašsaziņas līdzeklim. Proti, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nav sniedzis informāciju par patieso labuma guvēju, nekādi papildu apsvērumi nevar mainīt padomes lēmumu par apraides atļaujas neizsniegšanu, bet gadījumā, ja atļauja ir izsniegta - par tās anulēšanu.

Lejupielādēt