• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

43.nodaļa. Saistības, kas rodas no kaitējuma nodarīšanas (465.-491.pants)

03.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/1999

Lejupielādēt