• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

42.nodaļa. SLUDINĀJUMS PAR MANTOJUMA ATKLĀŠANOS (324.-327.pants – izslēgta)

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2017

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2008

1. Tas, ka mantinieks ar tiesas spriedumu sevišķās tiesāšanas kārtībā apstiprināts mantojuma tiesībās, dzēšot visas laikā nepieteiktās tiesības un prasības, nav šķērslis mantojuma prasības celšanai Civilprocesa likuma 327.panta trešajā daļā norādītajos gadījumos. Šīs likuma normas trešās daļas 4.punkts nosaka, ka šādas tiesības rodas, ja pieteikumā par izsludināšanu sniegtas nepareizas ziņas, kurām ir būtiska nozīme. 2. Tiesas uzaicinājuma sludinājums Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā domāts nezināmiem mantiniekiem un citām personām, kurām ir kādas tiesības uz mantojumu. Zināmās personas mantiniekiem ir jāuzrāda pieteikumā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās un, neatkarīgi no sludinājuma, tās ir uzaicināmas lietā attieksmes noskaidrošanai pret mantojumu.

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-61/2000

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-151/1997

Lejupielādēt

09.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-118/1997

Lejupielādēt