• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

42.nodaļa. SLUDINĀJUMS PAR MANTOJUMA ATKLĀŠANOS (324.-327.pants – izslēgta)

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2017 Civilprocesa likumā iekļautās materiālās tiesību normas par uzaicinājuma termiņā nepieteikto kreditoru tiesību dzēšanu attiecināmība un piemērojamība

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2008 Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-61/2000 Par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu procesuālu pārkāpumu dēļ pie sprieduma taisīšanas

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-151/1997 Par nepieciešamību izsludināt uzaicinājumu par mantojuma atklāšanos

Lejupielādēt

09.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-118/1997 Par nepieciešamību izsludināt uzaicinājumu par mantojuma atklāšanos

Lejupielādēt