• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2020 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzībā

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1346/2020 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas kredītiestādes (bankas) likvidācijas procesā

Lejupielādēt

18.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-830/2020 Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2020 Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā esošo banku maksājumu Noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas kārtība un korekcijas koeficientu piemērošana

Lejupielādēt