• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts nodeva / drošības nauda

12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020 Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

Lejupielādēt

20.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-504/2019 Pieteikums par politiski represētās personas statusa piešķiršanu ir pieteikums sociālās drošības jomā

Lejupielādēt

15.03.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-835/2018 Fiziskās personas atbrīvošana no valsts nodevas samaksas

Lejupielādēt

21.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1178/2017 Personas tiesības uz valsts nodevas atmaksu iestādes kļūdainas norādes par pārsūdzības kārtību dēļ

Lejupielādēt

27.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1190/2013 Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

Lejupielādēt

23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-767/2013 Tiesības prasīt atmaksāt pusi no samaksātās valsts nodevas

Lejupielādēt

25.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-477/2013 Drošības naudas institūts

Lejupielādēt

06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-604/2012 Lēmuma par valsts nodevas atmaksu pārsūdzēšanas kārtība

Lejupielādēt

02.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-238/2012 Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

Lejupielādēt

14.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-454/2010 Atbrīvošana no valsts nodevas samaksas; valsts nodevas atmaksa

Lejupielādēt