• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vienlīdzības princips

28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019 Tiesas pienākums, nodrošinot tiesisko vienlīdzību, uzdot atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2019 Vienlīdzības principa ievērošana, piešķirot naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Lejupielādēt

28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-706/2017 Publiskā iepirkuma pārtraukšanas objektivitāte

Lejupielādēt

03.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2016 Vienlīdzības principa pārkāpums iestādes rīkotā amata konkursā

Lejupielādēt

06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2015 Tiesiskās vienlīdzības principa ievērošana tiesas spriešanā

Lejupielādēt

10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009 Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lejupielādēt

08.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-400/2007 Administratīvais pārkāpums – transporta līdzekļa vadīšana, ja nav vadīšanas tiesību; tiesiskās paļāvības princips un vienlīdzības princips

Lejupielādēt

15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-353/2006 Vienlīdzības principa piemērošana

Lejupielādēt