• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valdes kompetence, lēmumi

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2021 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces lēmuma par valdes atsaukšanu pieņemšana, ja šis jautājums nav iepriekš iekļauts dalībnieku sapulces darba kārtībā

Lejupielādēt

23.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2020 Balsojuma akcionāru sapulcē ieprotokolēšanas mērķis

Lejupielādēt

23.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2020 Ziņu pieprasīšanas kārtība pirms akcionāru sapulces

Lejupielādēt

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019 Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-55/2012 Sabiedrības valdes procesuālās tiesības un pilnvaru apjoms

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010 Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

Lejupielādēt