• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

II nodaļa. Noziedzīgs nodarījums

17.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2021 Dalība (līdzizdarīšana)

Lejupielādēt

05.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2019 Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019 Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs

Lejupielādēt

31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2018 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

19.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-701/2017 Dalība slepkavības izdarīšanā

Lejupielādēt

10.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2017 Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs

Lejupielādēt

07.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2017 Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

Lejupielādēt

19.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2016 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs

Lejupielādēt

26.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2015 Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2013 Apsūdzības grozīšana līdzdalībniekam

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2012 Krimināllikuma 65.panta piektās daļas piemērošana un noziedzīgā nodarījuma recidīvs

Lejupielādēt

27.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2011  Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

Lejupielādēt

27.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2011  Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

Lejupielādēt

08.02.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2011 Noziedzīga nodarījuma recidīvs

Lejupielādēt

24.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/2010 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs

Lejupielādēt

24.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2009 Labprātīga atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas

Lejupielādēt

05.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2009 Līdzdalībnieka motīvi, iesaistoties mantkārīgā noziedzīgā nodarījumā

Lejupielādēt

01.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-427/2007 Noziedzīga nodarījuma atbalstītāja kriminālatbildība

Lejupielādēt

05.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2007 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

18.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2007 Organizētas grupas dalībnieki

Lejupielādēt

16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-680/2006 Uzkūdītāja kā noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieka nodoms

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2006 Kriminālatbildības noilguma noteikšana

Lejupielādēt

12.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2006 Pienākumu sadale organizētā grupā

Lejupielādēt