• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XIX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2021 Noziedzīgi iegūta manta kā legalizēšanas priekšmets

Lejupielādēt

09.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2021 Brīdis, ar kuru Krimināllikuma 213.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums – novešana līdz maksātnespējai – uzskatāms par pabeigtu

Lejupielādēt

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2021 Krimināllikuma 221.2pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses izpausmes veidi

Lejupielādēt

28.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2021 Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt

02.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2021 Krimināllikuma 219.panta otrās daļas dispozīcijas satura noskaidrošana

Lejupielādēt

04.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2020 Izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

27.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/2020 Līdzekļu, kas iegūti Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā, legalizēšana

Lejupielādēt

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2020 Cigarešu kā muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas un glabāšanas mēģinājums

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2020 Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses izvērtēšana

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2020 Krimināllikuma 217.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) subjektīvās puses noskaidrošana

Lejupielādēt

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-373/2019 Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

Lejupielādēt

05.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2019 Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

04.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-111/2019 Akcīzes preču realizēšana bez licences

Lejupielādēt

15.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2019 Laimesti atzīstami par deklarējamiem ienākumiem Krimināllikuma 219.panta otrās daļas (Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas) izpratnē

Lejupielādēt

25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-275/2018 Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana un pārvietošana (pārvadāšana)

Lejupielādēt

09.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-240/2018 Latvijas Republikas teritorijā ievestu akcīzes preču vērtības noteikšana

Lejupielādēt

21.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-159/2018 Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

Lejupielādēt

25.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2018 Krimināllikuma 191.pantā (Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām) un 221.pantā (Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un realizācija) paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana; Muitošanai pakļauta prece

Lejupielādēt

16.01.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2018 Brīdis, ar kuru izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas uzskatāma par pabeigtu

Lejupielādēt

08.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-405/2017 Mantas nolaupīšanas un maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācija

Lejupielādēt

16.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2017 Krimināllikuma 220.panta (mantas nobēdzināšana) objekts

Lejupielādēt

02.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2017 Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

10.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2017 Nenomaksātu nodokļu veidā valstij radītu materiālo zaudējumu konstatēšana kontrabandas lietās

Lejupielādēt

09.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2017 Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas

Lejupielādēt

19.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-496/2016 Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.pants) norobežošana no krāpšanas automatizētā datu apstrādes sistēmā (Krimināllikuma 177.1 pants)

Lejupielādēt

25.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2016 Nelikumīgas darbības ar akcīzes precēm un to rezultātā valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt

08.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2016  Akcīzes nodokļa uzlikšanas nosacījumi nelikumīgi ievestām precēm

Lejupielādēt

21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016 Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt

26.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2016 Akcīzes preces jēdziens; tiesības uz kompensāciju par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm

Lejupielādēt

28.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2016 Tabakas izstrādājumu nelikumīgas pārvietošanas (pārvadāšanas) mēģinājuma nepamatota atzīšana par sagatavošanos tāda nodarījuma izdarīšanai

Lejupielādēt

16.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-542/2015 Kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar internetbankas palīdzību

Lejupielādēt

27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2015 Kontrabandas preces vērtības noteikšana

Lejupielādēt

14.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/2015 Cigarešu kontrabandas priekšmeta vērtības noteikšana

Lejupielādēt

26.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2015 Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

Lejupielādēt

12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2015 Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas

Lejupielādēt

12.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2015 2012.gada 13.decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 4. un 5.punkta piemērošanas nosacījumi

Lejupielādēt

02.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-453/2014 Krimināllikuma 193.1 pantā un 193.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana

Lejupielādēt

19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-417/2014 Radītā kaitējuma izvērtēšana, nosakot sodu, formālos noziedzīgā nodarījuma sastāvos

Lejupielādēt

03.07.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-229/2014 Kontrabanda lielā apmērā

Lejupielādēt

20.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-544/2013 Krimināllikuma 221.panta pirmā daļa nav blanketa tiesību norma

Lejupielādēt

15.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2013 Aizliegta uzņēmējdarbība

Lejupielādēt

19.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2013 Sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2013 Izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršana no krāpšanas

Lejupielādēt

26.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2013 Krimināllikuma 177.pantā un 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu norobežošana

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-446/2012 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

Lejupielādēt

19.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2012 Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma saņemšanai vai subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā

Lejupielādēt

27.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-178/2012 Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums

Lejupielādēt

13.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-83/2012 Krimināllikuma 193.pants un līdzdalība

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2012 Vairāku personu Krimināllikuma 193.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšana

Lejupielādēt

26.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2012 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 298.pantu

Lejupielādēt

27.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2010 Krimināllikuma 190.1 panta dispozīcija nav blanketa norma

Lejupielādēt

20.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-593/2009 Krimināllikuma 219.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

22.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/2009 Krimināllikuma 219.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums – formāls noziedzīgā nodarījuma sastāvs

Lejupielādēt

16.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2009 Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

02.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-627/2008 Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

Lejupielādēt

21.02.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2008 Manta vai citi ienākumi Krimināllikuma 219.panta izpratnē

Lejupielādēt

24.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-573/2007 Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija

Lejupielādēt

28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007 Komerciālā uzpirkšana

Lejupielādēt

16.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/2007 Uzņēmuma atbildīgs darbinieks kā Krimināllikuma 196. panta noziedzīgā nodarījuma subjekts

Lejupielādēt

23.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2007 Bandītisms un ieroču kontrabanda - atsevišķi kvalificējami nodarījumi

Lejupielādēt

14.06.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/2006 Par maksāšanas līdzekļa nolaupīšanas un izmantošanas kvalifikāciju

Lejupielādēt