• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XIX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

Lejupielādēt

28.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2021 Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt