• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XIX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā

28.02.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-83/2022 Grāmatvedības dokumentu slēpšanas un viltošanas kvalifikācija

Lejupielādēt

30.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2022 Policijas darbinieka liecību ticamības pārbaude; Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana

Lejupielādēt

10.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2022 Krimināllikuma 214.panta (Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana) otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets – maksātnespējas procesa pieteikums

Lejupielādēt

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2022 Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) un 217.pantā (Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība

Lejupielādēt

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2022 Kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas bezdarbības veidā

Lejupielādēt

20.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2021 Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 11.punktā paredzētā atbildību pastiprinošā apstākļa nepamatota konstatēšana, nosakot sodu par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

Lejupielādēt

20.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2021 Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

Lejupielādēt

15.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-139/2021 Izvairīšanās no nodokļu nomaksas vienlaikus vairākos uzņēmumos kā atsevišķs (vienots) noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt

21.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/2021 Krimināllikuma 196.pantā (Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana) un 179.pantā (Piesavināšanās) paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība

Lejupielādēt

21.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/2021 Kriminālatbildība par grāmatvedības dokumentu viltošanu

Lejupielādēt

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2021 Noziedzīgi iegūta manta kā legalizēšanas priekšmets

Lejupielādēt

17.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/2021 Apsūdzības pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas saturs, ja izvairīšanās no nodokļu nomaksas notikusi bezdarbības veidā

Lejupielādēt

09.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2021 Brīdis, ar kuru Krimināllikuma 213.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums – novešana līdz maksātnespējai – uzskatāms par pabeigtu

Lejupielādēt

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2021 Krimināllikuma 221.2pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses izpausmes veidi

Lejupielādēt

28.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2021 Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt

02.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2021 Krimināllikuma 219.panta otrās daļas dispozīcijas satura noskaidrošana

Lejupielādēt

04.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2020 Izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

27.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/2020 Līdzekļu, kas iegūti Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā, legalizēšana

Lejupielādēt

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2020 Cigarešu kā muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas un glabāšanas mēģinājums

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2020 Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses izvērtēšana

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2020 Krimināllikuma 217.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) subjektīvās puses noskaidrošana

Lejupielādēt

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-373/2019 Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

Lejupielādēt

05.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2019 Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

04.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-111/2019 Akcīzes preču realizēšana bez licences

Lejupielādēt

15.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2019 Laimesti atzīstami par deklarējamiem ienākumiem Krimināllikuma 219.panta otrās daļas (Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas) izpratnē

Lejupielādēt

25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-275/2018 Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana un pārvietošana (pārvadāšana)

Lejupielādēt

09.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-240/2018 Latvijas Republikas teritorijā ievestu akcīzes preču vērtības noteikšana

Lejupielādēt

21.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-159/2018 Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

Lejupielādēt

25.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2018 Krimināllikuma 191.pantā (Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām) un 221.pantā (Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un realizācija) paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana; Muitošanai pakļauta prece

Lejupielādēt

16.01.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2018 Brīdis, ar kuru izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas uzskatāma par pabeigtu

Lejupielādēt

08.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-405/2017 Mantas nolaupīšanas un maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācija

Lejupielādēt

16.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2017 Krimināllikuma 220.panta (mantas nobēdzināšana) objekts

Lejupielādēt

02.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2017 Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

10.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2017 Nenomaksātu nodokļu veidā valstij radītu materiālo zaudējumu konstatēšana kontrabandas lietās

Lejupielādēt

09.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2017 Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas

Lejupielādēt

19.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-496/2016 Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (Krimināllikuma 193.pants) norobežošana no krāpšanas automatizētā datu apstrādes sistēmā (Krimināllikuma 177.1 pants)

Lejupielādēt

25.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2016 Nelikumīgas darbības ar akcīzes precēm un to rezultātā valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt

08.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2016  Akcīzes nodokļa uzlikšanas nosacījumi nelikumīgi ievestām precēm

Lejupielādēt

21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016 Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt

26.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2016 Akcīzes preces jēdziens; tiesības uz kompensāciju par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm

Lejupielādēt

28.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2016 Tabakas izstrādājumu nelikumīgas pārvietošanas (pārvadāšanas) mēģinājuma nepamatota atzīšana par sagatavošanos tāda nodarījuma izdarīšanai

Lejupielādēt

16.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-542/2015 Kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar internetbankas palīdzību

Lejupielādēt

27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2015 Kontrabandas preces vērtības noteikšana

Lejupielādēt

14.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/2015 Cigarešu kontrabandas priekšmeta vērtības noteikšana

Lejupielādēt

26.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2015 Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

Lejupielādēt

12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2015 Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas

Lejupielādēt

12.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2015 2012.gada 13.decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 4. un 5.punkta piemērošanas nosacījumi

Lejupielādēt

02.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-453/2014 Krimināllikuma 193.1 pantā un 193.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana

Lejupielādēt

19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-417/2014 Radītā kaitējuma izvērtēšana, nosakot sodu, formālos noziedzīgā nodarījuma sastāvos

Lejupielādēt

03.07.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-229/2014 Kontrabanda lielā apmērā

Lejupielādēt

20.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-544/2013 Krimināllikuma 221.panta pirmā daļa nav blanketa tiesību norma

Lejupielādēt

15.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2013 Aizliegta uzņēmējdarbība

Lejupielādēt

19.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2013 Sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2013 Izvairīšanās no nodokļu nomaksas nošķiršana no krāpšanas

Lejupielādēt

26.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2013 Krimināllikuma 177.pantā un 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu norobežošana

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-446/2012 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

Lejupielādēt

19.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2012 Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma saņemšanai vai subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā

Lejupielādēt

27.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-178/2012 Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums

Lejupielādēt

13.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-83/2012 Krimināllikuma 193.pants un līdzdalība

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2012 Vairāku personu Krimināllikuma 193.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšana

Lejupielādēt

26.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2012 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 298.pantu

Lejupielādēt

27.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2010 Krimināllikuma 190.1 panta dispozīcija nav blanketa norma

Lejupielādēt

20.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-593/2009 Krimināllikuma 219.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

22.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/2009 Krimināllikuma 219.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums – formāls noziedzīgā nodarījuma sastāvs

Lejupielādēt

16.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-11/2009 Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

02.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-627/2008 Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

Lejupielādēt

21.02.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2008 Manta vai citi ienākumi Krimināllikuma 219.panta izpratnē

Lejupielādēt

24.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-573/2007 Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija

Lejupielādēt

28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007 Komerciālā uzpirkšana

Lejupielādēt

16.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/2007 Uzņēmuma atbildīgs darbinieks kā Krimināllikuma 196. panta noziedzīgā nodarījuma subjekts

Lejupielādēt

23.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2007 Bandītisms un ieroču kontrabanda - atsevišķi kvalificējami nodarījumi

Lejupielādēt

14.06.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/2006 Par maksāšanas līdzekļa nolaupīšanas un izmantošanas kvalifikāciju

Lejupielādēt