• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA VALSTS AMATPERSONU DARBĪBĀ

25.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1473/2020 Lēmuma par interešu konflikta pārkāpuma rezultātā valstij nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu darbības apturēšana

Lejupielādēt

25.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1473/2020 Amatpersonas pienākums atlīdzināt valstij kaitējumu, kas nodarīts ar interešu konflikta pārkāpumu

Lejupielādēt

07.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2014 Likuma ,,Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 14.panta ceturtajā daļā noteiktā ierobežojuma piemērošana

Lejupielādēt

13.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2012 Uzraugošās institūcijas apsvērumi, piemērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1078/2010 Jēdziena „amatpersona” izpratne Administratīvā procesa likumā un likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

Lejupielādēt

10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2010 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja brīdinājuma tiesiskā daba; citu šā biroja izdotu lēmumu pārbaude tiesā

Lejupielādēt

21.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2009 Amats politiskajā partijā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, par kura savienošanu ar valsts amatpersonas amatu nepieciešams saņemt atļauju

Lejupielādēt

03.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-326/2008 Vārdkopa „valsts un pašvaldība” likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē; reformatio in peius aizliegums administratīvo pārkāpumu lietās

Lejupielādēt

13.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2007 Par KNAB brīdinājuma tiesisko dabu, par valsts amatpersonas rīcību, izskatot privātpersonas sūdzību par attiecīgās amatpersonas darījumu partneri, un par apdrošināšanas līgumattiecību darījuma summu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē

Lejupielādēt

30.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-205/2005 Par iespējami ieinteresētās amatpersonas piedalīšanos lēmuma pieņemšanā

Lejupielādēt