• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā apakšnodaļa. MAIŅAS LĪGUMS (2091.-2095.pants)

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012 Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt

03.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/1999 Katra domājamā daļa kopīpašumā ir patstāvīgs civilās apgrozības priekšmets, un maiņas līguma noslēgšanai nav vajadzīga līdzīpašnieka piekrišana

Lejupielādēt