• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XXIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju

25.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2022 Krimināllikuma 300.pantā (Apzināti nepatiesas liecības, atzinuma, tulkojuma, paskaidrojuma un pieteikuma sniegšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2021 Noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolītas slēpšanas kvalifikācija

Lejupielādēt

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2020 Krimināllikuma 309.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Nelikumīga vielu un priekšmetu nodošana personām un saņemšana no personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietās) subjektīvā puse – tiešs nodoms

Lejupielādēt

16.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-623/2017 Izvairīšanās no soda izciešanas subjekts

Lejupielādēt

30.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2017 Krimināllikuma 307.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem) priekšmets

Lejupielādēt

08.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2016 „Krimināllietas materiālu” jēdziens Krimināllikuma 307.panta izpratnē

Lejupielādēt

22.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2016 Krimināllikuma 296.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse un subjekts

Lejupielādēt

24.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-389/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Tiesas spriedums un lēmums Krimināllikuma 296.panta izpratnē

Lejupielādēt

27.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2015 Nepatiesa liecība

Lejupielādēt

22.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/2014 Kriminālatbildība par neziņošanu

Lejupielādēt

18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-407/2013 Krimināllikuma 315.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/2013 Neziņošana par noziegumu

Lejupielādēt

29.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-663/2012 Liecinieka nelikumīga iespaidošana

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/2012 Kriminālatbildība par apzināti nepatiesu liecību

Lejupielādēt

06.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-131/2012 Nozieguma pēdu slēpšana

Lejupielādēt

24.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-609/2011 Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana

Lejupielādēt

25.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-259/2010 Krimināllikuma 300.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2008 Krimināllikuma 312.panta piemērošana

Lejupielādēt

25.01.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2008 Krimināllikuma 312. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses izpratne

Lejupielādēt

04.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2007 Nepamatota noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 296. panta

Lejupielādēt

12.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-619/2007 Apzināti nepatiesa ziņojuma saturs

Lejupielādēt

10.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-293/2007 Izvairīšanās no soda izciešanas – apdraudējums jurisdikcijai

Lejupielādēt

13.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2007 Krimināllikuma 309.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

09.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-670/2006 Apzināti nepatiesa liecība

Lejupielādēt

22.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-152/2005 Personu nevar saukt pie kriminālatbildības par neziņošanu par noziedzīgo nodarījumu, par kura izdarīšanu viņa ir turēta aizdomās un apsūdzēta

Lejupielādēt

09.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-134/2000 Tiesājamā, kas pati bijusi pret cietušo vērsto noziegumu dalībniece, nepamatoti notiesāta par iepriekš neapsolītu slēpšanu

Lejupielādēt