• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Devītā nodaļa. Procesa dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi

06.09.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-467/2005 Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību realizācija

Lejupielādēt

21.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2004 Tiesa, pieaicinot vienu zvērinātu advokātu diviem tiesājamiem lietā, kuru aizstāvības intereses nesakrīt, ir rupji pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96.panta 3.daļas un 97.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-278/1996 Par cietušā tiesību ievērošanu tiesas sēdē saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 100.panta nosacījumiem

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/1996 Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

Lejupielādēt

23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/1996 Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

Lejupielādēt