• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

47.nodaļa. Spriedums (511.-535.pants)

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2022 Attaisnojoša sprieduma motīvu daļa

Lejupielādēt

14.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-583/2021 Noziedzīgā nodarījuma apraksts – notiesājoša sprieduma būtiska sastāvdaļa

Lejupielādēt

14.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-456/2021 Notiesājoša sprieduma aprakstošā daļa, ja krimināllietas iztiesāšanā prokurors grozījis apsūdzību

Lejupielādēt

08.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2021 Jauns organizētās grupas dalībnieku noziedzīgā nodarījuma apraksts apelācijas instances tiesas nolēmumā

Lejupielādēt

24.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2021 Tiesas blakus lēmuma pieņemšana

Lejupielādēt

26.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2021 Sprieduma pamatotība

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2021 Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

22.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-554/2019 Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

Lejupielādēt

15.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-150/2019 Spriedums, kurā tiesa vienlaikus konstatējusi divus pretrunīgus attaisnošanas pamatus, nav atzīstams par tiesisku un pamatotu

Lejupielādēt

20.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2019 Tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums

Lejupielādēt

16.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2019 Sprieduma rezolutīvā daļa par kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

19.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-426/2018 Lietas taisnīgai izspriešanai nozīmīgi apstākļi un to izvērtēšana tiesas nolēmumā

Lejupielādēt

19.07.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-362/2018 Pretrunīgs apelācijas instances tiesas nolēmums par uzkūdītāja nodomu

Lejupielādēt

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2018 Pretrunīgs tiesas nolēmums par Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi

Lejupielādēt

06.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2018 Pierādītā noziedzīgā nodarījuma apraksts kā notiesājoša sprieduma nepieciešama sastāvdaļa

Lejupielādēt

16.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-638/2017 Apelācijas instances tiesas pienākums rakstīt pilnu nolēmumu

Lejupielādēt

23.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2017 Nosacītas notiesāšanas piemērošana

Lejupielādēt

17.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2016  Pretrunīgs spriedums

Lejupielādēt

27.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-686/2015 Tiesas nolēmumu, kas balstīts uz spēkā neesošu normu, nevar atzīt par tiesisku un pamatotu

Lejupielādēt

23.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2015 Tiesas apspriedes istabas noslēpuma pārkāpums

Lejupielādēt

22.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-725/2014 Noziedzīgā nodarījuma apraksts ir būtiska notiesājoša sprieduma sastāvdaļa

Lejupielādēt

06.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2014 Apelācijas instances tiesas kompetence vērtēt pirmās instances tiesas nolēmuma motīvu daļā izteiktos atzinumus

Lejupielādēt

05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-329/2014 Galīgā soda noteikšanas motivācija

Lejupielādēt

06.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-106/2014 Notiesājošā spriedumā jāpamato rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-784/2012 Noziedzīgā nodarījuma apraksts kā notiesājoša tiesas sprieduma būtiska sastāvdaļa

Lejupielādēt

12.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-621/2012 Noziedzīgā nodarījuma apraksts

Lejupielādēt

07.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2012 Noziedzīga nodarījuma apraksts kā notiesājoša sprieduma obligāta sastāvdaļa

Lejupielādēt

07.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2011 Kaitējuma kompensācijas pamatojuma iztrūkums

Lejupielādēt

11.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2011 Tiesas sprieduma pamatošanas nepieļaujamība ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā

Lejupielādēt

25.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2011 Pirmās instances tiesas spriedums kā nederīgs procesuāls dokuments

Lejupielādēt

07.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2010 Neparakstīts pirmās instances tiesas spriedums kā nederīgs procesuāls dokuments

Lejupielādēt

31.07.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2008 Tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums

Lejupielādēt

28.05.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-235/2008 Attaisnojoša sprieduma taisīšanas pamati

Lejupielādēt

17.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-710/2007 Sprieduma pieejamības diena

Lejupielādēt

07.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-335/2007 Tiesas sprieduma struktūra un saturs

Lejupielādēt

17.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-225/2007 Nosacītas notiesāšanas piemērošana

Lejupielādēt

12.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-180/2007 Sprieduma tiesiskums un pamatotība

Lejupielādēt