• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Maksātnespējas administratori

12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020 Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

Lejupielādēt

09.10.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-508/2020 Maksātnespējas administratoru eksāmena komisijas darbība

Lejupielādēt

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2020 Maksātnespējas procesa administratora tiesību saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra robežas

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1710/2019 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru tiek atteikta atļauja kārtot maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu

Lejupielādēt

29.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2016 Pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra pēc bankrota procedūras pabeigšanas

Lejupielādēt

22.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-691/2014 Maksātnespējas administratora statuss administratīvajā procesā

Lejupielādēt

25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-270/2011 Maksātnespējas administratora atlīdzības noteikšanas tiesiskā daba

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2005 Par administratora pienākumu nosūtīt Uzņēmumu reģistram lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu

Lejupielādēt

09.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2004 Par maksātnespējas iestāšanās brīdi, administrācijas izmaksām un kārtējo nodokļu maksājumiem

Lejupielādēt