• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UZRAUDZĪBA

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2021 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kā ārpustiesas instances lēmuma tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

12.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2018 Jēdziena „pārtraukums pakalpojumu sniegšanā” pirmšķietamā interpretācija

Lejupielādēt

12.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2018 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja izvēles vispārīgais princips

Lejupielādēt

02.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-706/2013 Dzīvokļu īpašnieku kopības kā dzīvojamās mājas īpašnieka rīcībspēja

Lejupielādēt

06.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-676/2013 Iepriekšējā lietotāja parāds par dabasgāzi nevar būt šķērslis līguma slēgšanai ar jauno lietotāju

Lejupielādēt

31.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-127/2013 Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

Lejupielādēt

11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2013 Valsts pārvaldes novērtējuma brīvības izmantošanas pārbaude tiesā

Lejupielādēt

07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-454/2012 Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

Lejupielādēt

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2012 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

Lejupielādēt

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-345/2012 Elektroenerģijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem veidojošo pakalpojumu tarifu pamatotības pārbaude tiesā

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-373/2009 Pašvaldības regulatora kompetence sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā

Lejupielādēt

14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2006 Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai

Lejupielādēt