• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

19.nodaļa. Nolēmumi (318.-322.pants)

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2020 Apelācijas instances tiesas nolēmuma pieejamības diena ārkārtējās situācijas laikā

Lejupielādēt

08.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2016 Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa aprēķināšana, ja tiesas nolēmuma noraksts procesā iesaistītajai personai nosūtīts elektroniski

Lejupielādēt

30.08.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-491/2013 Apsūdzētā, kurš neatrodas apcietinājumā, lūgums par iepazīšanos ar nolēmumu, izmantojot tulka palīdzību

Lejupielādēt

04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-594/2009 Tiesas nolēmuma pieejamības diena apsūdzētajam un viņa aizstāvim

Lejupielādēt