• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvais akts

12.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2021 Lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda kā obligāts administratīvais akts

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2021 Iestādes sākotnējā lēmuma atcelšana

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2021 Administratīvā procesa likuma 85. un 86.panta piemērošana, ja administratīvais akts tiek atcelts daļā

Lejupielādēt