• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Advokāti

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-989/2020 Zvērināta advokāta tiesības uz vārda brīvību un šo tiesību ierobežošana; „Ziņu” un „viedokļa” nošķiršana un nošķiršanas nozīme

Lejupielādēt

07.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2020 Zvērinātu advokātu eksāmena pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt