• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

15.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu saistītie piespiedu līdzekļi (263.-287.pants)

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020 Izvairīšanās pildīt procesuālos pienākumus konstatēšana un drošības līdzekļa grozīšanas izvērtējums

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020 Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018 Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana apelācijas instances tiesā apsūdzētajam, kurš ar pirmās instances tiesas spriedumu attaisnots, lai nodrošinātu apsūdzētā piedalīšanos apelācijas instances tiesā un nepieļautu neattaisnotu kriminālprocesa novilcināšanu

Lejupielādēt