• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

26.nodaļa. TIESVEDĪBAS IZBEIGŠANA (223.-225.pants)

26.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2020 Cietušā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja kriminālprocess izbeigts nereabilitējošu apstākļu dēļ

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020 Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

Lejupielādēt