• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

49.nodaļa. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LABPRĀTĪGA PĀRDOŠANA IZSOLĒ TIESAS CEĻĀ (395.–399.pants)

09.09.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-31/2021 Izsoles soļa apmērs, labprātīgi pārdodot nekustamo īpašumu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

17.11.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2020 Tiesas pienākums analizēt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ietekmi uz lietas dalībnieku iespēju iesniegt pierādījumus

Lejupielādēt

05.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1069/2018 Galvinieka iebildums par parādnieka ieķīlātajam īpašumam noteiktu zemu izsoles sākumcenu kā pamats atbrīvojumam no galvojuma saistības izpildes

Lejupielādēt

11.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2017 un tiesnešu Vandas Cīrules, Valerijana Jonikāna, Aivara Keiša, Intas Laukas, Marikas Senkānes, Andas Vītolas atsevišķās domas Brīdinājuma par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā izsniegšana parādniekam

Lejupielādēt

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015 Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012 Apvērsuma prasības celšana pēc Civilprocesa likuma 49.nodaļas noteikumiem

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011 Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-219/2010 Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-119/2009 Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/2009 Par iemesliem atteikt pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2009 Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-118/1996 Par namīpašuma izsoles likumību sprieduma izpildes process

Lejupielādēt