• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

IV nodaļa. Sods

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

Lejupielādēt

19.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-348/2018 Soda noteikšanas prasību izvērtējums

Lejupielādēt

12.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-671/2017 Krimināllikuma Sevišķās daļas normas sankcijā neparedzēta papildsoda – tiesību ierobežošana - piemērošana

Lejupielādēt

20.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-44/2017 Darbnespējīga persona

Lejupielādēt

20.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/2016 Naudas soda samaksas termiņa atlikšanas vai sadalīšanas nosacījumi

Lejupielādēt

19.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-163/2016 Nav konfiscējama nauda minimālās mēneša darba algas apmērā

Lejupielādēt

27.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2015 Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām

Lejupielādēt

20.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-64/2014 Tiesību ierobežošana kā papildsods

Lejupielādēt

14.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2014 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana

Lejupielādēt

23.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2013 Mantas konfiskācijas kā soda nošķiršana no speciālās konfiskācijas, kas noteikta Kriminālprocesa likumā

Lejupielādēt

18.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2012 Apelācijas instances tiesas kompetence naudas soda apmēra noteikšanā

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2012 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no mantas konfiskācijas kā soda

Lejupielādēt

26.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2012 Naudas sods nosakāms Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā

Lejupielādēt

23.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-414/2011 Soda noteikšana par noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

24.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-111/2011 Krimināllikuma 45.panta – soda noteikšanas vispārīgie principi - ceturtā daļa nav piemērojama, ja izdarīts kriminālpārkāpums

Lejupielādēt

28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2011 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana kā aizliegums vadīt transportlīdzekli uz tiesas noteikto laiku

Lejupielādēt

21.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2010 Papildsoda – tiesību ierobežošanas – izciešanas uzsākšanas brīdis

Lejupielādēt

05.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2010 Tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija nav uzskatāma par sodu Krimināllikuma 35.panta izpratnē vai dubultsodu Kriminālprocesa likuma 25.panta izpratnē

Lejupielādēt

05.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-428/2010 Papildsoda – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas – izciešana, ja persona izdarījusi jaunu noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

06.07.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-334/2010 Personas atrašanās apcietinājumā un brīvības atņemšanas soda izciešana ir divi atšķirīgi personas tiesiskie stāvokļi

Lejupielādēt

27.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-214/2010 Papildsoda – policijas kontroles – neizciestās soda daļas pievienošana sodam par jaunu noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

18.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-45/2010 Papildsoda – policijas kontroles – aizstāšanas nosacījumi

Lejupielādēt

27.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-637/2008 Var tikt konfiscēta arī tāda manta, kurai reģistrēta komercķīla

Lejupielādēt

08.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-571/2007 Darbnespējīga persona Krimināllikuma 40. panta izpratnē

Lejupielādēt

17.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-507/2007 Papildsoda – naudas soda – piespriešana

Lejupielādēt

27.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2006 Papildsoda izciešana un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

07.02.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/2005 Policijas kontroli kā papildsodu nedrīkst piemērot notiesātajam, kuram brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti

Lejupielādēt

17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2004 Spriedums atcelts Krimināllikuma 46. panta 2. daļas un 42. panta 1. daļas nosacījumu neievērošanas dēļ

Lejupielādēt