• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

29.nodaļa. Procesuālie izdevumi un to atlīdzināšana (367.-368.pants)

06.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2021 Procesuālo izdevumu par valsts nodrošināta aizstāvja sniegto juridisko palīdzību nepamatota piedziņa no apsūdzētā

Lejupielādēt

24.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2021 Procesuālo izdevumu piedziņa valsts labā

Lejupielādēt

20.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-406/2020 Maznodrošinātas personas statuss kā pamats procesuālos izdevumus segt no valsts līdzekļiem

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2019 Samaksas par tulka darbu piedziņas no apsūdzētā nepieļaujamība

Lejupielādēt

11.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2018 Cilvēktiesību garantēšana, nosakot brīvības atņemšanas sodu personai ar invaliditāti

Lejupielādēt

01.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2018 Ekspertīzes veikšanas izdevumu piedziņa no notiesātā

Lejupielādēt

29.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-280/2015 Apsūdzētā lūgums par viņa atbrīvošanu no procesuālo izdevumu samaksas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturto daļu

Lejupielādēt

10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-458/2013 Tiesas pavēstu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumu piedziņa no procesā iesaistītās personas

Lejupielādēt

13.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-413/2013 Personas atbrīvošana no procesuālo izdevumu pilnīgas vai daļējas piedziņas

Lejupielādēt

24.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2013 Izdevumu par juridiskās palīdzības sniegšanu un pārstāvību lietā piedziņas pamatotības vērtēšana

Lejupielādēt

15.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2012 Izdevumu par advokāta darba samaksu piedziņas pamatotība

Lejupielādēt

29.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2011 Cietušā izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā

Lejupielādēt