• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2021 Vainīgā apzināšanās, ka persona viņa rīcības rezultātā nostādīta dzīvībai bīstamā stāvoklī, kā Krimināllikuma 141.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses pazīme

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[P]/2021 Vajāšanas nolūka noskaidrošana

Lejupielādēt

11.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2019 Vainīgās personas nodoma satura noskaidrošana, nošķirot slepkavības mēģinājumu no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

Lejupielādēt

07.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-105/2019 Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

Lejupielādēt

31.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2018 Slepkavības mēģinājuma norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

Lejupielādēt

16.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-520/2017 Ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīga pildīšana

Lejupielādēt

06.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2017 Cēloņsakarības konstatēšana starp tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu un cietušā nāvi, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas

Lejupielādēt

30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2016 Nepieciešamās aizstāvēšanās tiesīguma nosacījumi

Lejupielādēt

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-262/2016 Huligānisku darbību, kas saistītas ar vidēja smaguma miesas bojājumu, kvalifikācija

Lejupielādēt

20.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/2013 Draudi izdarīt slepkavību

Lejupielādēt

25.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-109/2013 Nelabojams sejas izķēmojums un tā konstatēšana

Lejupielādēt

16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-295/2009 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas

Lejupielādēt

12.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-683/2007 Slepkavības norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas, kas vainīgā neuzmanības dēļ ir bijis par iemeslu cietušā nāvei

Lejupielādēt

26.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-247/2007 Stipra psihiska uzbudinājuma stāvokļa izpratne

Lejupielādēt

19.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/2007 Krimināllikuma 130. panta pirmās daļas piemērošana

Lejupielādēt

19.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-704/2006 Miesas bojājumu nodarīšana, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas

Lejupielādēt