• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Lauku atbalsta dienests

27.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2021 Vietējās rīcības grupas sniegtā atzinuma tiesiskuma pārbaudes pienākums

Lejupielādēt

15.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2013 Atbalsta maksājumu saņēmēja pienākums atmaksāt saņemtos atbalsta maksājumus saistību neizpildes gadījumā

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2011 Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt