• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem

12.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2021 Izvairīšanās no uzturēšanas

Lejupielādēt

29.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2021 Izvairīšanās no tiesas nolēmuma par saskarsmes tiesībām ar bērnu izpildes

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021 Krimināllikuma 174.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts – persona, no kuras cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2021 Krimināllikuma 174.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīme – fiziskas ciešanas

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2019 Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2019 Bērna uzraudzības nenodrošināšana kā vardarbība pret nepilngadīgo Krimināllikuma 174.panta izpratnē

Lejupielādēt

23.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/2016 Tiesas nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību spēkā esamība

Lejupielādēt

29.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2007 Krimināllikuma 130. panta un 174. panta piemērošana

Lejupielādēt

05.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2006 Nepamatota noziedzīgā nodarījuma papildu kvalifikācija pēc Krimināllikuma 130. panta

Lejupielādēt

28.12.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-361/1999 Apelācijas instances tiesas attaisnojošs spriedums atcelts, jo nepamatoti balstīts uz kļūdainu atzinumu par Krimināllikuma 174. pantā paredzētā nozieguma sastāvu

Lejupielādēt