• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Drošības policija

31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2019 Valsts drošības dienesta tiesības publiskajā pārskatā sniegt savu vērtējumu par iespējamiem valsts drošības un konstitucionālās iekārtas pamatvērtību apdraudējumiem

Lejupielādēt

19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016 Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

Lejupielādēt