• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

10.nodaļa. Izmeklēšanas darbības (138.-209.pants)

28.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2021 Personas vaļsirdīgas atzīšanās pieļaujamības un izmantošanas pierādīšanā izvērtēšana kopsakarā ar tiesībām neliecināt pret sevi

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2021 Kratīšanā klātesošai personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav procesuāla pienākuma izteikt viedokli par kratīšanā izņemtajiem priekšmetiem

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2021 Eksperta piedalīšanās apskatē

Lejupielādēt

07.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2019 Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

Lejupielādēt

19.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-212/2019 Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

Lejupielādēt

10.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2019 Pieaicinātais eksperts

Lejupielādēt

29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2019 Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

Lejupielādēt

03.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-211/2017 Pamats tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanai

Lejupielādēt

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2017 Psihologa loma nepilngadīgā nopratināšanā

Lejupielādēt

28.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/2016 Liecību pieļaujamības nosacījumi

Lejupielādēt

30.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-338/2016 Prokurora piekrišana kratīšanai

Lejupielādēt

02.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2015 Poligrāfa ekspertīze

Lejupielādēt

23.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2015 Izņemtā tālrunī uzglabātās informācijas vizuālā apskate

Lejupielādēt

20.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-279/2015 Neiespējamība noteikt ekspertīzi personas nāves cēloņa noteikšanai un kriminālprocesā iegūto pierādījumu pārbaude un izvērtēšana

Lejupielādēt

16.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2012 Kārtība, kādā notiek uzrādīšana atpazīšanai

Lejupielādēt

31.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2012 Izmeklēšanas darbības kriminālprocesā

Lejupielādēt