Par notikumiem

Drukas versija
17. marts, 2020

Tiesības atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību noteikta veida mantiskajos strīdos atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020.gada 13.martā pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-11-01 “Par Civilprocesa likuma 464.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 92.panta pirmajam teikumam” – par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību noteikta veida mantiskajos strīdos. Satversmes tiesa atzina šī norma par atbilstošām Satversmei.
11. marts, 2020

Augstāko tiesu apmeklē Bāriņtiesu darbinieki

Ar Augstākās tiesas darbu un vēsturi 10.martā iepazinās Bāriņtiesu darbinieki, kas mācās Pašvaldību mācību centra programmā. Bāriņtiesu darbinieku mācības vada Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis, kurš līdz ar teorētiskām mācībām programmas dalībniekiem piedāvā arī tiesas procesa izspēli, kā arī ieskatu Rīgas apgabaltiesas un Augstākās tiesas darbā un vēsturē.
3. marts, 2020

Augstākajā tiesā viesojas tiesnešu palīgi no Kurzemes apgabaltiesas

Piektdien, 28. februārī, Augstākajā tiesā viesojās Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgu delegācija. Tikšanos bija rosinājuši paši tienešu palīgi, jo vēlējās pārrunāt aktuālos darba ar jautājumus ar Augstākās tiesas kolēģiem.
2. marts, 2020

Nepareizā kontā ieskaitīta drošības nauda ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai

Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību: ja drošības nauda par blakus sūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai. Civilprocesa likuma 445.panta otrā daļa noteic – ja likumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību. Šī panta trešā daļa, kas paredz blakus sūdzības atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, nav attiecināma uz gadījumiem, kad drošības nauda iemaksāta nepareizā kontā.
2. marts, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu notāru zvērestu

2.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Vitālija Bogdāna un Agitas Macijevskas zvērestu. Abi notāri iecelti zvērinātu notāru amatos Rīgas apgabaltiesas teritorijā un amata pienākumus sāks pildīt no šodienas, 2.marta. Zvērinātas notāres Agitas Macijevskas prakse atradīsies Olainē, bet Vitālijs Bogdāns zvērināta notāra pakalpojumus sniegs Baložos.
28. februāris, 2020

Topošie būvnieki iepazīst Augstākās tiesas darbu un tiesu praksi būvniecības lietās

28.februārī Augstākajā tiesā viesojās Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņi. Trīs kursu grupa klātienē varēja iepazīties ar tiesu sistēmu un Augstākās tiesas kompetenci, uzzināt par dažādajiem procesu veidiem, pārsūdzības iespējām un tiesneša darba ikdienu.
28. februāris, 2020

Apkopotas Senāta atziņas civillietās, kas attiecas uz galvojumu

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi Senāta atziņu apkopojumu civillietās, kas attiecas uz galvojumu. Apkopojums sagatavots nolūkā sniegt pārskatu par Senāta aktuālo judikatūru.
25. februāris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs un departamentu priekšsēdētāji piedalās konferencē Katarā

25.-26. februārī Dohā, Katarā, norisinās konference “Pagātne, tagadne, nākotne”, kurā piedalās tiesu sistēmu pārstāvji no visas pasaules. To vidū ir arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Konferenci organizē Globālais tiesiskās integritātes tīkls, to atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs (UNODC) un Kataras Augstākā Tieslietu padome.
24. februāris, 2020

Jauno tiesnešu un kandidātu mācību diena Augstākajā tiesā

Gandrīz divdesmit tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši – lielākā grupa, kāda Latvijas Tiesnešu mācību centrā līdz šim bijusi – 24.februārī uz mācībām ieradās Augstākajā tiesā. Pirmajā lekcijā Tieslietu padomes locekle Dzintra Balta, kura šobrīd pilda tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā, jaunos un nākamos tiesnešus iepazīstināja ar Tieslietu padomes darbu. 
24. februāris, 2020

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Zviedrijas Augstākajās tiesās

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros februārī pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedriju devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgs Miķelis Zumbergs, Krimināllietu departamenta tiesneša palīdzes Sanita Jefimova un Agnese Adgere, kā arī Civillietu departamenta tiesneša palīdze Elīna Purēna.