Par notikumiem

Drukas versija
25. februāris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs un departamentu priekšsēdētāji piedalās konferencē Katarā

25.-26. februārī Dohā, Katarā, norisinās konference “Pagātne, tagadne, nākotne”, kurā piedalās tiesu sistēmu pārstāvji no visas pasaules. To vidū ir arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Konferenci organizē Globālais tiesiskās integritātes tīkls, to atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs (UNODC) un Kataras Augstākā Tieslietu padome.
24. februāris, 2020

Jauno tiesnešu un kandidātu mācību diena Augstākajā tiesā

Gandrīz divdesmit tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši – lielākā grupa, kāda Latvijas Tiesnešu mācību centrā līdz šim bijusi – 24.februārī uz mācībām ieradās Augstākajā tiesā. Pirmajā lekcijā Tieslietu padomes locekle Dzintra Balta, kura šobrīd pilda tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā, jaunos un nākamos tiesnešus iepazīstināja ar Tieslietu padomes darbu. 
21. februāris, 2020

Ģimenes ārstu prasība pēc koplīguma skatāma administratīvajā tiesā

Augstākās tiesas Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdē 21.februārī izlemts, ka primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana neatkarīgi no ģimenes ārsta izvēlētās darbības formas (pašnodarbinātā statusā vai slēdzot līgumu ar ārstniecības iestādi) ir valsts pārvaldes funkcija, un attiecīgais starp ģimenes ārstiem un valsti slēdzamais līgums ir publisko tiesību līgums. Ģimenes ārstu interese panākt, lai valsts un ģimenes ārstu tiesiskajās attiecībās tiek atzītas no Satversmes 108.panta pirmā teikuma izrietošās tiesības uz koplīguma noslēgšanu, ir vērtējama administratīvā procesa kārtībā.
21. februāris, 2020

Disciplinārtiesa noraida tiesneša sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Izvērtējot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša Jāņa Stūrmaņa pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas 17.janvāra lēmumu, ar kuru tiesnesim uzlikts disciplinārsods – piezīme.
20. februāris, 2020

Mediju dienā Augstākajā tiesā informē par uzņēmēju aptauju

Mediju dienā, kas Augstākajā tiesā notika 19.februārī, žurnālisti tika iepazīstināti ar sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās Latvijas uzņēmēju aptaujas rezultātiem. Kā eksperti ar secinājumiem un priekšlikumiem Mediju dienā piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Tiesu sistēmas efektivitātes darba grupas vadītājs Māris Vainovskis.
20. februāris, 2020

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz trīs senatoru vietām

Sakarā ar plānotajām vakancēm Augstākā tiesa ir izsludinājusi atklātus konkursus uz trīs senatoru vietām. Līdz 4.martam interesenti aicināti pieteikties divām senatora amata vietām Augstākās tiesas Civillietu departamentā un vienai senatora vietai Administratīvo lietu departamentā.  
19. februāris, 2020

Tiesnese Sandra Kaija dod svinīgo solījumu Valsts prezidentam

19. februārī Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša svinīgo solījumu deva Augstākās tiesas tiesnese Sandra Kaija. Tiesnese solīja: „būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.”
18. februāris, 2020

Augstākajā tiesā izskatīts vairāk lietu, mazinājies lietu uzkrājums

2019.gadā Augstākajai tiesai bijusi pozitīva dinamika visos galvenajos rādītājos – saņemto lietu skaits samazinājies par 5%, izskatīto lietu skaits palielinājies par 5%, lietu uzkrājums samazinājies par 9%. Šādas dinamikas uzturēšanai un lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai jābūt arī 2020.gada darba prioritātei – gada atskaites plēnumā 17.februārī norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
18. februāris, 2020

Civillietu departaments pietuvojies kvalitatīvi jaunai kasācijas tiesvedības pakāpei civilprocesa attīstībā

Vidējais lietu izskatīšanas termiņš Senāta Civillietu departamentā 2019.gadā bija 8 mēneši, kas ir izcils rādītājs kasācijas instances tiesai, - Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā norādīja Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
18. februāris, 2020

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs: Ekonomisko lietu tiesa ir vērsta uz pagātni

Runājot par tiesu sistēmas nepārtrauktajām reformām, kad “viena reforma vēl nav pabeigta, cita reforma jau pieteikta”, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā īpaši asi kritizēja ieceri veidot Ekonomisko lietu tiesu. “Nav skaidrs, kā tā iekļausies Satversmē nostiprinātajā tiesu sistēma, turklāt – šī tiesa ir vērsta uz pagātni, nevis nākotni,” uzsvēra P.Dzalbe.