Par notikumiem

Drukas versija
7. oktobris, 2019

Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākās tiesas sadarbosies tiesnešu palīgu darba efektivizēšanā

Augstākā tiesa sākusi īstenot projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.
7. oktobris, 2019

Sēru vēsts: miris bijušais Augstākās tiesas senators Roberts Guntis Namatēvs

5.oktobrī astoņdesmit sešu gadu vecumā miris bijušais Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators, Goda tiesnesis Roberts Guntis Namatēvs. Roberts Guntis Namatēvs tiesneša amatā bija 43 gadus, 32 no tiem Augstākās tiesas tiesnesis. Pēc neatkarības atjaunošanas 1990.gadā ievēlēts par atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi, bija Augstākās tiesas Prezidija loceklis. 1995.gadā, veidojot Augstākās tiesas Senātu, viņš bija senators Civillietu departamenta pirmajā sastāvā.  Senatora pienākumus beidza pildīt 2008.gadā. Pēc tam vēl gadu strādāja par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja palīgu.
4. oktobris, 2019

Plēnums par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu izvērtēšanu notiks 18.oktobrī

Lai izvērtētu un dotu atzinumu par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata, Augstākās tiesas priekšsēdētājs 18.oktobrī sasauc Augstākās tiesas plēnumu. Plēnums dos atzinumu, balstoties uz senatores Marikas Senkānes veiktās pārbaudes materiāliem.
1. oktobris, 2019

Augstākās tiesas senatore nekonstatē pamatu ģenerālprokurora atlaišanai

Augstākās tiesas senatore Marika Senkāne pabeigusi pārbaudi par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata. Prokuratūras likuma 41.1 pantā paredzētie ģenerālprokurora atlaišanas pamati pārbaudē nav konstatēti.
1. oktobris, 2019

Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā praksi sāk rajona tiesas tiesnese

Augstākā tiesa pagājušā gada nogalē izsludināja iespēju pirmās un apelācijas instances tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņas praksē. Pirmais tiesnesis, kas izmantos šo iespēju, būs Administratīvās rajona tiesas tiesnese Dace Ābele. Tiesnese praksi Augstākajā tiesa uzsāk šodien, 1.oktobrī.
30. septembris, 2019

Pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklē Moldovas delegācija

Piektdien, 27. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Moldovas Republikas parlamenta delegācija. Viesus uzņēma Administratīvo lietu departamenta tiesneses Anita Kovaļevska un Ieva Višķere.
26. septembris, 2019

Komunikācijas studenti iejūtas tiesnešu lomā

Lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstāko tiesu un izprastu tiesu komunikācijas principus, 26.septembrī Augstāko tiesu apmeklēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas trešā kursa studenti – topošie žurnālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti.
25. septembris, 2019

Departamenta priekšsēdētāja piedalās Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 30 gadu jubilejas pasākumā

25. septembrī Eiropas Savienības Vispārējā tiesa svin savas izveides 30. gadadienu. Par godu šim notikumam Luksemburgā tiek rīkots kolokvijs “Eiropas Savienības Vispārējā tiesa digitālajā laikmetā”, kurā kā Latvijas pārstāve piedalās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.
23. septembris, 2019

Augstākā tiesa piedāvā tēmas tiesību zinātņu studentu darbiem

Augstākā tiesa tiesību zinātņu maģistrantiem un doktorantiem piedāvā iespējamās studiju darba tēmas, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas. Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu studentu pētniecības darbam, kā arī veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēju par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 
20. septembris, 2019

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija

Šajā nedēļā Augstākā tiesa uzņēma viesus – Slovēnijas Augstākās tiesas delegāciju tiesas priekšsēdētāja Damijana Florjančiča (Damijan Florjančič) vadībā. Viesi ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas kolēģu pieredzi Augstākās tiesas funkciju nodrošināšanā un dalītos ar savu pieredzi.