Par notikumiem

Drukas versija
6. septembris, 2019

Ar konferenci atzīmē administratīvo tiesu 15.gadadienu

Šodien, 6.septembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiek konference "No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence", kas veltīta administratīvo tiesu 15.gadadienai. Administratīvo tiesu izveidošanas jubileja bija jau februārī, bet šodien tā tiek atzīmēta ar konferenci, kurai praktiski temati: dialogs ar Satversmes tiesu, objektīvās izmeklēšanas princips.
3. septembris, 2019

Latvijā viesojas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera mazmazmeita

Latvijas Senāta simtgade atstājusi paliekošas pēdas ne tikai Latvijas tiesu sistēmas, bet arī senatoru dzimtu vēsturē. Pateicoties Augstākās tiesas mājaslapā izlasītai informācijai par piemiņas ozola stādīšanu Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai, viņa mazmazmeita Kristīne Valtere-Peintnere uzzināja par sava vecvectēva lomu Latvijas vēsturē. Viņa arī izlasīja, ka ne Augstākajai tiesai, ne senatora dzimtajā Kuldīgas pusē nav zināmi Kristapa Valtera pēcteči, tādēļ atsaucās un arī atbrauca uz Latviju.
2. septembris, 2019

Jauno mācību gadu sākot, aicinām studentus izmantot prakses un citas iespējas Augstākajā tiesā

Augstākā tiesa sveic studentus, jauno mācību gadu sākot, un aicina mācību procesā apgūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt ar praktisku pieredzi Augstākajā tiesā. Turklāt uz sadarbību aicinām ne tikai jurisprudences, bet arī citu studiju virzienu studentus.
30. augusts, 2019

Aktualizēts Senāta prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem

Augstākās tiesas mājaslapā publiskots aktualizēts Senāta tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem. Apkopojums, kurā strukturēti apkopotas Senāta atziņas par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem, veidots uz iepriekšējā šāda Senāta prakses apkopojuma pamata. Apkopojums, kurā bija apkopota tiesu prakse par 2017. un 2018.gadā skatītajām lietām,  papildināts ar atziņām no Senāta nolēmumiem, kas stājušies spēkā laikā no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada jūnijam.
28. augusts, 2019

Kolēģi no Braunšveigas iepazīst Augstākās tiesas darbu

28. augustā Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš tikās ar jaunajiem juristiem no Vācijas, kas šobrīd praktizējas Braunšveigas Augstākajā apgabaltiesā un ir ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē.
21. augusts, 2019

Izdota Senāta spriedumu un lēmumu gadagrāmata

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko tiesu izdevusi 2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata, un tās nosaukumā atgriezies Senāta vārds – 2018.gadā likumdevējs atjaunoja kasācijas instances vēsturisko nosaukumu.
12. augusts, 2019

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz Krimināllietu departamenta senatora amatu

Līdz 23.augustam interesenti aicināti pieteikties atklātā pretendentu konkursā uz senatora amata vietu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā.
29. jūlijs, 2019

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā diskutē par labu likumdošanu un modernajām tehnoloģijām

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā, kas notika aizvadītajā nedēļā, diskutēts par pienācīgu likumdošanu un moderno tehnoloģiju ietekmi juristu darbā. Kā eksperti diskusijās piedalījās arī Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Aigars Strupišs un Veronika Krūmiņa.
22. jūlijs, 2019

Tiesību palīgavoti Senāta lietā SPC-5/2019: Civillietu departamenta atbilde uz “Latvijas Avīzē” pausto viedokli

2019.gada 17.jūlija raksts laikrakstā “Latvijas Avīze” ar nosaukumu “Senāts nerunā patiesību” satur nepilnīgas ziņas par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 2013.gada 23.oktobra sēdes audioprotokolu, kurš tiek uzdots par tiesību palīgavotu, kas bija ņemams vērā lietā SPC-5/2019.
16. jūlijs, 2019

Profesors no Dānijas veic pētījumu par digitalizāciju tiesās

Piektdien, 12. jūlijā, Augstākajā tiesā viesojās Dienviddānijas Universitātes tiesību zinību profesors Frederiks Vāge (Frederik Waage). Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēta projekta “Digitalizācija tiesās” ietvaros profesors iztaujāja Augstākās tiesas pārstāvjus par tiesu digitalizācijas līmeni un problēmām Latvijā.