Par notikumiem

Drukas versija
11. decembris, 2018

Administratīvo lietu departamentā jauna tiesnese un divi tiesnešu pienākumu izpildītāji

Ar Tieslietu padomes 10.decembra lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā iecelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu.
10. decembris, 2018

Tiesu pils 80.gadadienā atver virtuālo ekskursiju pa ēku

9.decembrī – dienā, kad pirms 80 gadiem iesvētīta Tiesu pils – Valsts kanceleja atklāja virtuālo ekskursiju “Brīvības 36”, kas iepazīstina ar ēku, kurā šobrīd atrodas Ministru kabinets, Valsts kanceleja, Augstākā tiesa un Tieslietu ministrija.
28. novembris, 2018

Augstākā tiesa atgūst vēsturisko Senāta nosaukumu

Šodien, 28.novembrī, spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem Latvijas augstākajai tiesu instancei tiek atgriezts tās vēsturiskais Senāta nosaukums, bet tiesnešiem – senatora vārds. Turpmāk augstākās tiesu instances nolēmumos tiks lietots Senāta nosaukums.
27. novembris, 2018

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu notāru zvērestu

Otrdien, 27.novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Ingas Ērgles un Agneses Stalbertes-Švarcas zvērestu. Inga Ērgle iecelta par zvērinātu notāri Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā Daugavpilī, Agnese Stalberte-Švarca – Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā Krāslavā.
26. novembris, 2018

Gadskārtējā cilvēktiesību konferencē akcentē datu aizsardzības problemātiku

23.novembrī notika gadskārtējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, ko organizēja Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Konferenci līdz ar Rīgas Juridiskās augstskolas rektora p.i. Jāni Ikstenu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Mārtiņu Mitu, Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli atklāja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
16. novembris, 2018

Valsts simtgadē Augstākā tiesa atgūst Senāta vārdu

Latvijas valsts proklamēšanas simtgades svinīgais pasākums 16.novembrī Augstākajā tiesā sākās ar ilgi gaidītu notikumu – vēsturiskā Senāta nosaukuma atklāšanu virs ieejas tiesā. Ar Saeimas 25.oktobra lēmumu kasācijas instancei atgriezts Senāta nosaukums, un Valsts prezidents likumu izsludināja īsi pirms valsts svētkiem. Kā uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – brīdis ir nozīmīgs, jo Senāta nosaukums turpmāk būs līdzvērtīgs Augstākās tiesas nosaukumam.
16. novembris, 2018

Valsts svētku nedēļā Augstākajā tiesā noslēdzās sarunu cikls par Latvijas valstiskumu

14.novembrī Augstākajā tiesā notika pasākums, kurā Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki kopā ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Vili Daudziņu diskutēja par Latvijas valstiskumu kultūrā un teātrī.
16. novembris, 2018

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde: Komercreģistra darbības saistībā ar sprieduma izpildi civillietā nav pakļautas administratīvās tiesas kontrolei

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot Administratīvo lietu departamenta jautājumu par pieteikuma pakļautību, atzina, ka administratīvais process nav atbilstošais līdzeklis, lai pārbaudītu, vai ir izdarīts viss, kas nospriests ar spriedumu civillietā. Jautājumi par sprieduma izpildes pareizību civillietā risināmi, izmantojot civilprocesuālos līdzekļus.
15. novembris, 2018

Valsts svētkos televīzijā rādīs filmu “Senatori”

Kas un kādi bija cilvēki, kas veidoja Augstāko tiesu 1918.gadā un attīstīja līdz 1940.gadam, kāds liktenis viņus piemeklēja pēc Latvijas okupācijas, kā notika cīņa par Latvijas neatkarību ārpus valsts robežām – viedokļi, radinieku atmiņu stāsti, dokumenti – skatieties Skrundas televīzijas veidotajā dokumentālajā filmā “Senatori”.
15. novembris, 2018

Augstākajā tiesā viesojas Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēji

Valsts svētku priekšvakarā Augstākajā tiesā viesojās Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēji. Sveicot viesus Valsts svētkos, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmēja, ka viņu apmeklējums notiek nozīmīgā dienā, kad Valsts prezidents izsludinājis grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem kasācijas instancei atgriezts tās vēsturiskais Senāta nosaukums.