Par notikumiem

Drukas versija
21. marts, 2019

Apkopota Augstākās tiesas prakse konkurences lietās

Konkurences tiesību mērķis ir brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences aizsargāšana un saglabāšana. Konkurences tiesības ir mehānisms dinamiska iekšējā tirgus attīstīšanai un tādējādi vispārējās labklājības celšanai. Ievērojot konkurences tiesību īpašo sabiedrisko nozīmi un lomu komercdarbības vides uzlabošanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu tiesu praksi par konkurences lietām.
13. marts, 2019

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām

 “Tiesas spriedums padara sauso likumu dzīvu un cilvēkam saprotamu” – preses konferencē, atklājot tiesību aktu vietnes Likumi.lv jauno projektu, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Turpmāk vietnē Likumi.lv tiesību akti būs papildināti ar atsaucēm uz Augstākās tiesas jeb Senāta nolēmumiem, kuros tiesas paustās atziņas var būt noderīgas citu lietu izlemšanā un tiesību normu interpretācijā. Pie tiesību aktu pantiem būs atspoguļota arī informācija par Satversmes tiesas spriedumiem. Projektu oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” realizējis sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu.
11. marts, 2019

Apkopota Augstākās tiesas prakse Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās

Finanšu un kapitāla tirgus sektora uzraudzībai ir vitāla nozīme finanšu sistēmas un ekonomiskas attīstībā. Finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti, konkurētspēju un attīstību veicina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas būtisko nozīmi finanšu un kapitāla tirgus stabilitātes veicināšanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu tiesu praksi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās. 
8. marts, 2019

Augstākā tiesa izdod grāmatu un atver sadaļu mājaslapā par Latvijas Senāta spriedumiem

Ar grāmatas “Latvijas Senāta atziņas: vēsturiskais mantojums” atvēršanu 8.martā Augstākā tiesa noslēdza Latvijas Senāta simtgades gadu, un, kā sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs: “Tas ir simboliski, ka noslēgums ir ar grāmatu, kurā vēsture savienojas ar šodienu.”
8. marts, 2019

Apkopota Senāta prakse par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Senāta Administratīvo lietu departamenta atziņas jautājumā par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem.
6. marts, 2019

Aicinām uz preses konferenci par jaunajiem tiesu nolēmumu pieejamības risinājumiem vietnē Likumi.lv

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktu vietnē Likumi.lv. Lai iepazīstinātu ar jaunievedumu un tā pienesumu tiesību pieejamībai, aicinām medijus uz preses konferenci 13.martā pulksten 13 Augstākās tiesas telpās (Brīvības bulvārī 36, Rīgā).
28. februāris, 2019

Skolēni aktīvi piedalās tiesību zinību stundās Augstākajā tiesā

Divās dienās, 27. un 28.februārī, uz Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas vadītajām tiesību zinību stundām ieradās četras grupas – kopā 130 skolēni no Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas, Aizupes pamatskolas un Rīgas Celtniecības koledžas. Skolēni klātienē varēja iepazīties ar tiesu sistēmu un Augstākās tiesas kompetenci, uzzināt par dažādajiem procesu veidiem, pārsūdzības iespējām un tiesneša darba ikdienu.
27. februāris, 2019

Vēstniece aicina izmantot iespējas, ko sniedz starptautiskās tiesību institūcijas Hāgā

Latvijai ir plašas iespējas tikt pārstāvētai starptautiskajās institūcijās Hāgā – viesojoties Augstākajā tiesā, sacīja Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse. Viņa uzsvēra, ka, iesaistoties šo institūciju darbībā, Latvija prezentē sevi kā atbildīgu starptautisko tiesību sistēmas pārstāvi.
27. februāris, 2019

Senāta departamentu priekšsēdētāji lemj, ka pieteikums par miršanas fakta reģistrācijas un miršanas apliecības anulēšanu jāskata administratīvajai tiesai

Izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneša lūgumu noteikt lietas piekritību, Senāta departamentu priekšsēdētāju sapulce norāda, ka tiesai lietā par miršanas fakta reģistrācijas anulēšanu nav jākonstatē fakts, vai persona ir dzīva, bet gan jānoskaidro, vai pastāvēja un joprojām pastāv pamats ieraksta izdarīšanai miršanas reģistrā.  Strīdus priekšmets šādās lietās ir priekšnoteikumu esība ziņu ierakstīšanai miršanas reģistrā. Tas atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 46.panta trešajai daļai ir izskatāms Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
25. februāris, 2019

Augstākās tiesas darba prioritāte – lietu izskatīšanas termiņu samazināšana

Par Augstākās tiesas šīgada darba prioritāti jākļūst lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai, izmantojot iekšējos resursus un efektīvu darba organizāciju departamentos – Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.februārī norādījas tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka tas nenozīmē vēl intensīvāku senatora darbu, bet gan iekšējo procesu pārskatīšanu, senatoru atbalsta personāla efektīvu izmantošanu, kā arī elastīgu cilvēkresursu pārdali tiesas ietvaros.