Par notikumiem

Drukas versija
7. maijs, 2019

Aicinājums uz Londonas Karaliskās koledžas profesora vieslekciju ES tiesību piemērošanas jautājumos

17. maijā plkst. 10.00 Latviešu biedrības nama Zelta zālē ar vieslekciju "The EU Charter of Fundamental Rights and the National Courts: Divided Loyalties?" (“Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?”) uzstāsies Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas.
2. maijs, 2019

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz Krimināllietu departamenta senatora amatu

Līdz 17.maijam interesenti aicināti pieteikties atklātā pretendentu konkursā uz senatora amata vietu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā.
30. aprīlis, 2019

Civillietu departamenta senatori tiekas ar apgabaltiesu tiesnešiem

Veidojot Augstākās tiesas un apgabaltiesu dialogu, Senāta Civillietu departamenta senatori 26.aprīlī piedalījās Rīgas apgabaltiesas organizētajā sanāksmē visu Latvijas apgabaltiesu Civillietu tiesu kolēģiju tiesnešiem, lai pārrunātu tiesu darba kvalitāti un aktuālākos civiltiesību un civilprocesa tiesību jautājumus.
29. aprīlis, 2019

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senators Valerijans Jonikāns

30.aprīlī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt un pensijā dodas Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Valerijans Jonikāns. Cienīts tiesnesis, kas saņēmis gan valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni, gan Tieslietu sistēmas Goda zīmi, gan divreiz Augstākās tiesas augstāko apbalvojumu – Temīdas balvu.
26. aprīlis, 2019

Mediju dienā Augstākā tiesa informē par tiesu aktualitātēm un nozīmīgākajiem nolēmumiem

Mediju dienā 25.aprīlī Augstākās tiesas priekšsēdētājs un departamentu priekšsēdētāji par tieslietām rakstošos žurnālistus informēja par Augstākās tiesas un tiesu sistēmas aktualitātēm, kā arī par nozīmīgākajiem Senāta nolēmumiem, kas nosaka tiesu praksi un varētu būt noderīgi un interesanti mediju darbā.
26. aprīlis, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Polijas Augstākās tiesas konferencē

Šodien, 26. aprīlī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās starptautiskā konferencē “Eiropas nākotne, kas balstīta tiesiskumā”, kas notiek Polijā un ko rīko Polijas Augstākā tiesa.
23. aprīlis, 2019

Aicina reģistrēties Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča vieslekcijas LU Juridiskajā fakultātē apmeklējumam

16.maijā plkst.15.00 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Konferenču zālē Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzstāsies ar lekciju “Senāts un tiesību zinātne: sadarbība un mijiedarbība”. Šī būs otrā vieslekcija Juridiskās fakultātes simtgades ieskaņai veltītā pasākumu cikla ietvaros.
18. aprīlis, 2019

Augstākā tiesa paplašina publiski pieejamo nolēmumu klāstu

Augstākā tiesa portālā manas.tiesas.lv pievienojusi gandrīz divus tūkstošus Augstākās tiesas nolēmumus papildus tiem, kuri kopš 2013.gada septembra pievienoti saskaņā ar normatīvos noteikto kārtību. Normatīvais regulējums šobrīd paredz, ka ir jāpublicē anonimizēti Augstākās tiesas Civillietu un Administratīvo lietu departamenta spriedumi, kā arī Krimināllietu departamenta lēmumi, kas pieņemti atklātās tiesas sēdēs. Analizējot tiesā saņemtos informācijas pieprasījumus, tika secināts, ka iedzīvotājiem bieži ir nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi, kuri neietilpst minētajās kategorijās un līdz šim nav publicēti. Lai atvieglotu interesentu piekļuvi Augstākās tiesas nolēmumiem, tiesa pēc savas iniciatīvas ir nolēmusi paplašināt to nolēmumu klāstu, kuri tiek regulāri anonimizēti un pievienoti tiesu nolēmumu portālā manas.tiesas.lv.
16. aprīlis, 2019

Biļetena jaunajā numurā – pārskats par Augstākās tiesas darbu un judikatūra aizvadītajā gadā

“Augstākās Tiesas Biļetena” 18.numurā publicēts publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2018.gadā – Augstākās tiesas raksturojums, izmaiņas un aktualitātes, statistika un Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju un citu struktūrvienību vadītāju pārskats un atziņas par aizvadīto gadu. Plašs atskats uz aizvadīto gadu sniegts arī Tiesību prakses sadaļā.
16. aprīlis, 2019

Augstākā tiesa aktualizē nenomaksāto nodokļu efektīvas piedziņas problēmas

Pirmdien, 15.aprīlī, Augstākajā tiesā notika Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas iniciēta diskusija par nenomaksāto nodokļu piedziņas procesuālajiem risinājumiem un praksē apzinātajām problēmas. Nenomaksāto nodokļu piedziņa parasti notiek administratīvā procesa kārtībā, tomēr jautājums var tikt risināts arī kriminālprocesa un civilprocesa kārtībā.