Par notikumiem

Drukas versija
9. novembris, 2018

Augstākās Tiesas Biļetens: ko Latvijas tiesneši novēl tiesu sistēmai otrajā gadu simtā

Neatkarību! Izturību! Drosmi! Tās ir trīs pamatlietas, ko tiesneši novēl Latvijas tiesu sistēmai otrajā gadu simtā. Un ir vēl desmitiem citu novēlējumu, ko tiesneši, izmantojot mobilās tehnoloģijas, rakstīja vēlējumā tiesu sistēmai Latvijas tiesnešu konferencē. “Augstākās Tiesas Biļetena” jaunākajā numurā publicēti 7.septembra Latvijas tiesnešu konferences materiāli, kuros gan atskats uz tiesu sistēmas simtgadi, gan skats nākotnē, akcentējot tiesneša īpašo lomu un atbildību.
7. novembris, 2018

Prasījums atlīdzināt noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītus mantiskus zaudējumus nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

Augstākās tiesas priekšsēdētāja sasauktā departamentu priekšsēdētāju sēdē izšķirts Administratīvo lietu departamenta jautājums par lietas pakļautību, atzīstot, ka prasījums atlīdzināt valsts amatpersonas bezdarbības rezultātā nodarītus mantiskus zaudējumus nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā, ja šī bezdarbība atzīta par noziedzīgu nodarījumu. Tad primāri par nodarīto kaitējumu un par zaudējumiem atbild tieši persona, kura ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un šī persona atbild Kriminālprocesa likumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
5. novembris, 2018

Izsludina iespēju rajonu un apgabaltiesu tiesnešiem uz laiku strādāt par zinātniski analītiskajiem padomniekiem Augstākajā tiesā

Augstākā tiesa izsludinājusi divus konkursus, kuros rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Augstākajā tiesā un noteiktu laiku pildīt zinātniski analītiskā padomnieka pienākumus. Viens konkurss izsludināts uz zinātniski analītiskā padomnieka amatu Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā, otrs – Administratīvo lietu departamentā.
1. novembris, 2018

Tiesnese Veronika Krūmiņa vada tiesību zinību stundu savā pirmajā skolā

Interesanta un izzinoša pēdējā oktobra diena bija Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 12.klašu skolēniem. Pie viņiem viesojās un tiesību zinību stundu vadīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Skolā, kuru vienpadsmit gadu savulaik tiesnese saukusi par savu.
30. oktobris, 2018

Priecājamies par valsts augstāko apbalvojumu tiesnesei Edītei Vernušai!

Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesei Edītei Vernušai piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Triju zvaigžņu ordenis. Ordeņa kapituls tiesnesei piešķīris ordeņa IV šķiru.
29. oktobris, 2018

Atvērto durvju dienā Augstāko tiesu un Tiesu administrāciju apmeklē tiesu darbinieki

Vairāk nekā 80 apgabaltiesu un rajona tiesu darbinieki pirmdien, 29.oktobrī, apmeklēja Augstāko tiesu un Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar šo iestāžu darbu. Tieši tiesu darbiniekiem organizēta Atvērto durvju diena Augstākajā tiesā notika pirmo reizi, un tās mērķis, kā norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, ir gan iepazīstināt ar kasācijas instances tiesas darbu, gan ļaut ikvienam tiesas darbiniekam apzināties sava darba nozīmīgumu kopējā tiesu sistēmā.
26. oktobris, 2018

KASĀCIJAS INSTANCE ATKAL SAUCAS SENĀTS

Saeima vakar, 25.oktobrī, pieņemot grozījumus likumā „Par tiesu varu”, lēma, ka turpmāk Augstākā tiesa var tikt saukta arī par Senātu un Augstākās tiesas tiesneši – par senatoriem.
19. oktobris, 2018

ATZĪMĒ AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU DEVUMU CIVILPROCESA LIKUMA IZSTRĀDĒ

Šodien, 19.oktobrī, Tieslietu ministrijā norisinās tiesību zinātnieku un praktiķu konference, kas veltīta Civilprocesa likuma 20.gadskārtai un kurā tiek analizēti aktuālie civilprocesa jautājumi. Konferences atklāšanā Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina atskatījās uz Civilprocesa likuma izstrādi un spēkā stāšanos pirms 20 gadiem. Uzrunās īpaši tika uzsvērts Augstākās tiesas tiesnešu ieguldījums procesuālo likumu izstrādē 90. gadu sākumā.
10. oktobris, 2018

APKOPOJUMS PAR NAIDA RUNU UN VĀRDA BRĪVĪBU KRIMINĀLTIESĪBĀS

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi apkopojumu par naida runu un vārda brīvību krimināltiesībās. Apkopojumā izvērsti skatīts starptautiskais tiesiskais regulējums vārda brīvības aizsardzībai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse šajos jautājumos. Papildus tam norādīta arī Latvijas tiesu prakse naida runas krimināllietās, kurās taisītais spriedums ir stājies spēkā no 2012.gada oktobra līdz 2018.gada maijam.
4. oktobris, 2018

AUGSTĀKĀ TIESA PIEDĀVĀ TĒMAS TIESĪBU ZINĀTŅU STUDENTU DARBIEM

Augstākā tiesa ir sagatavojusi piedāvājumu tiesību zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentiem ar iespējamām tēmām 2018./ 2019.mācību gadam, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas.